PROFIL SPOLEČNOSTI

Základní informace o společnosti DELTA CVS s.r.o.

NAŠÍM CÍLEM JE BÝT SPOLEHLIVÝM PARTNEREM, ROZVÍJET SPOLUPRÁCI A DOCILOVAT SPOKOJENOSTI NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ, PROTOŽE SPOKOJENOST NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JE TO, CO NÁS DOPOSUD ČINILO A ČINÍ ÚSPĚŠNÝMI.

obrazky/282_thSpolečnost DELTA CVS s.r.o. byla založena v roce 1997. Již od počátku se věnujeme projekci, výrobě a komplexní dodávce všech typů výtahů. Vyrábíme výtahové komponenty i pro potřeby dalších firem z oboru a to firem českých i zahraničních. Zajišťujeme speciální zakázkovou kovovýrobu, ve které se uplatňuje špičkové vybavení našeho výrobního závodu a také potenciál našich zkušených pracovníků. Společnost Delta CVS s.r.o. byla certifikována dle standardů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Společnost se chce stát na trhu zdvihacích zařízení důležitým a důvěryhodným dodavatelem nových výtahů a v současné době zejména i rekonstrukcí stávajících výtahů. Vysokou kvalitou zakázek, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků. Toto poslání - strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS.

Nabízíme

obrazky/284_th Projekci, výrobu a montáž kompletních výtahů a zdvihacích plošin všech typů na klíč:

 • Osobní a nákladní výtahy
 • Lůžkové výtahy pro zdravotnická zařízení
 • Autovýtahy
 • Plošiny pro invalidní osoby
 • Ocelové šachetní konstrukce
 • Malé nákladní výtahy

Naše zázemí

obrazky/279_thVýrobní závod společnosti v Jablonci nad Nisou disponuje výrobní plochou více než 2500 m2. Je zde mimo jiné umístěno i konstrukční a technologické oddělení. Zpracovávání zakázek probíhá prostřednictvím CAD/CAM programů v moderním provozu na nejnovějších CNC strojích.

Pracovníci společnosti tvoří tým profesionálů s odbornými znalostmi získanými mnohaletou praxí z výroby všech typů výtahů včetně atypických nebo luxusních. Společnost DELTA CVS má servisní základny a obchodní zastoupení v Praze, Liberci a Ústí n. Labem.

 

Kvalita

Veškeré produkty společnosti jsou vyráběny a dodávány s dodržením podmínek:

 • Standardu ISO 9001 – SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY
 • Standardu ISO 14001 – SYSTÉM MANAGEMENTU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Standardu OHSAS 18001 – SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI

Společnost Delta CVS s.r.o. byla certifikována dle těchto standardů v roce 2007.

Vize, Poslání a Politika INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Vize: Nebojte se jízdy naším výtahem.

Poslání: Společnost DELTA CVS s.r.o. byla založena v roce 1997, jako firma zabývající se projekcí, výrobou a kompletní dodávkou na klíč všech typů výtahů, výtahových komponent a zakázkovou kovovýrobou. Společnost se chce stát na trhu zdvihacích zařízení důležitým a důvěryhodným dodavatelem nových výtahů a v současné době zejména rekonstrukcí stávajících výtahů. Vysokou kvalitou zakázek, ochranou životního prostředí a bezpečností práce realizovat své činnosti v daném okruhu zákazníků. Toto poslání - strategické cíle organizace jsou základnou pro definovanou politiku IMS. POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Politika integrovaného systému řízení

Organizace DELTA CVS spol. s r.o. vycházeje ze strategických cílů má tyto záměry:

 1. v oblasti jakosti
  • zvyšovat úroveň plnění požadavků zákazníka při realizaci zakázek
   • vysokou kvalitou realizované zakázky
   • přesným dodržováním sjednaného rozsahu zakázky
   • profesionálním jednáním všech pracovníků
   • udržením a postupným zvyšováním spektra zákazníků a současně objemu zakázek
   • trvale se zlepšující prosperitou firmy
   • upevňováním dobrého jména firmy v regionech působení i na celém území České republiky
   • vypracováním nových technologických řešení pro dodávky nových výtahů a rekonstrukce stávajících výtahů zejména v panelových domech
  • zvyšovat odbornou úroveň pracovníků
   • vzděláváním i mimo zákonné požadavky
   • zdůrazňováním plnění požadavků zákonů, nařízení, norem a jiných všeobecně závazných předpisů
 2. v oblasti ochrany životního prostředí - environmentu
  • plnit všechny příslušné zákony, vztahující se k životnímu prostředí
  • identifikovat vlivy na životní prostředí ve všech oblastech jak ve vlastní organizaci, tak i u zákazníků, u kterých je realizovaná zakázka
  • plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování životního prostředí
  • do ochrany životního prostředí zapojit všechny pracovníky, dodavatele i zákazníky
  • rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí.
 3. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP
  • plnit všechny příslušné zákony, předpisy a rozhodnutí vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • identifikovat rizika jednotlivých pracovních činností ve všech oblastech jak ve vlastní organizaci, tak i u zákazníků, u kterých je realizovaná zakázka
  • plnit cíle a cílové hodnoty v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • do dodržování pravidel bezpečnosti práce zapojit všechny pracovníky a zajistit efektivnost realizovaných školení
  • rozvíjet programy zaměřené na neustálé zlepšování v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Za tým pracovníků DELTA CVS spol. s. r.o. vedení společnosti.

 


 
VaultPos.com is for sale | HugeDomains
VaultPos.com Buy now $10,195 ▸ Buy now or, finance for $10,195
24 payments of $424.79 Details
▸ Start payment plan

VaultPos.com

Buy now for: $10,195

Questions? Talk to a domain expert: 1-303-893-0552

VaultPos.com is for sale

Buy now: $10,195 ▸ Buy now
or
24 payments of $424.79 ▸ Start Payment Plan

Make 24 monthly payments of $424.79 | Pay 0% interest | Start using the domain today. See details.

30-day money
back guarantee

Quick delivery of
the domain

Safe and secure
shopping

Questions? We can help: 1‑303‑893‑0552

Call us to learn how we can help you get more value from your domain

Turbocharge your Web site. Watch our video to learn how.

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain nameE
A
D
T
M
See more testimonials

FAQs

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

It's easy to think a domain name and a website are the same. While they are related, they are very different things.

 

• A domain name is like the address of your home. It just tells people where to go to find you.
• Websites are the code and content that you provide.
• A web host is a service that provides technology, allowing your website to be seen on the Internet.

Other domains you might like

KipPos.com$18,795
See more...
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf