ŠACHETNÍ VÝTAHOVÉ KONSTRUKCE

Vzhledem k tomu, že výtahové šachty dotvářejí celkový architektonický vzhled objektu a v mnoha případech jsou i jeho dominantou, je naším prvořadým cílem kvalitní zpracování a maximální možná kvalita materiálů a precizní montáž.

obrazky/286_thobrazky/95_thDodáváme výtahové šachty takzvaně "na klíč", jsme schopni zajistit i další související práce a dodávky nutné pro instalaci šachetní konstrukce. Zajistíme zpracování kompletní projektové dokumentace včetně požárních zpráv, statického výpočtu nebo veškeré nutné stavební práce.

Šachetní konstrukce dodáváme jak vestavěné do objektů (zrcadla schodišť, atria), tak i přistavěné k objektům a to jak pro objekty stávající tak pro nové. Technické řešení je již ve fázi návrhu přizpůsobováno požadavkům uživatele objektu a jsou při něm respektovány požadavky projektantů, architektů a dalších dotčených institucí (památkáři, hasiči atd.).
 

Nosné konstrukce

Zpravidla je nosná část šachetní konstrukce vyrobena z tenkostěnných uzavřených profilů. Jednotlivé díly konstrukce jsou předpřipraveny ve výrobním závodě společnosti a na místě instalace sestaveny a svařeny.

Povrchové úpravy

obrazky/8_thPro povrchovou úpravu jsou používány kvalitní barvy renomovaných výrobců s vysokou odolností v požadovaných odstínech dle vzorkovnice RAL. Dále je možné části konstrukce dodat v pozinkovaném provedení. V tomto případě však musí být nosná konstrukce smontována s použitím šroubových spojů.


Opláštění šachetní konstrukcí

Bezpečnostní vrstvené sklo – jedná se o spojení dvou nebo několika vrstev skla za pomoci bezpečnostní fólie, která brání pádu osob skrz zasklení i v případě, že je sklo rozbité a také zabraňuje střepinám skla, aby se odštěpily. Skla jsou dodávána jak v provedení čirém tak i v různých barevných odstínech. Skla jsou do konstrukce vkládána a uchycena pomocí lišt nebo jsou kotvena pomocí bodových úchytů na vnější straně šachetní konstrukce.

Tepelně-izolační dvojsklo – je tvořeno dvěmi tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Inertní plyn mezi skly zaručuje tepelně izolační vlastnosti skla. Spoj skel po celém obvodu s rámečkem působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do prostoru mezi skly. Skla jsou do konstrukce vkládána a uchycena pomocí lišt a vnější okraj skel je utěsněn trvale pružným tmelem.

Protipožární sklo – sklo složené z vrstev čirých skel a průhledných mezivrstev v případě požáru brání prostupu plamenů a omezuje nebo zastavuje prostup tepla. Skla jsou do konstrukce vkládána a uchycena pomocí lišt.

obrazky/99_thKazety z ocelového plechu – kazety jsou na místo instalace dodávány z našeho výrobního závodu již v požadovaných rozměrech a jsou do jednotlivých oken šachetní konstrukce vkládány nebo je jimi šachetní konstrukce z vnější strany obkládána.

Sádrokartonové desky – desky lze použít pouze v kombinaci s jiným podkladovým materiálem, který vyhoví požadavkům na pevnost stěn výtahové šachty dle platných norem. Sádrokartonové desky lze použít i pro stěny s požární odolností.

Sádrovláknitá deska RIGIDUR - deska je mimo sádry vyráběna i z papírových vláken, tím je docíleno větší pevnosti a mechanické odolnosti než u běžných sádrokartonových desek. Desky jsou hloubkově impregnovány a lze je za určitých podmínek použít i pro vnější opláštění. Desky lze použít i pro stěny s požární odolností.

Cementotřískové desky CETRIS - jejich použití je podobné jako u desek sádrokartonových nebo sádrovláknitých, mají však větší pevnost a lze je použít i pro stěny s požární odolností.

Uvedené obkladové materiály lze kombinovat a lze provést například šachetní konstrukci z části zasklenou, z části oplechovanou nebo z části sádrokartonovou.
 

Námi dodávane konstrukce splňují podmínky platných norem a dalších standardů

Šachetní konstrukce jsou vyráběny s dodržením podmínek:
Standardu ISO 9001: 2000 - systém managementu kvality,
Standardu ISO 14001:2004 - systém managementu ochrany životní prostředí
Specifikace OHSAS 18001:1999 - systém managementu bezpečnosti

Šachetní konstrukce splňují podmínky zákonů a technických norem:
Nařízení vlády 163/ 2002 Sb. - Technické požadavky na vybrané stavební výrobky
ČSN EN 81 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních výtahů
ČSN 73 1401- Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 1402 - Navrhování tenkostěnných profilů v ocelových konstrukcích
ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
ČSN 73 2602 - Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií

Fotogalerie - šachetní konstrukce


 
VaultPos.com is for sale | HugeDomains Skip to main content
VaultPos.com
Buy now: $10,195 ▸ Buy now
  • 30-day money back guarantee
  • Take immediate ownership
  • Safe and secure shopping

VaultPos.com

This domain is for sale: $10,195

▸ Buy now
▸ Buy now
Questions? Talk to a domain expert: 1‑303‑893‑0552
  • Enjoy zero percent financing
  • Quick delivery of the domain
  • Safe and secure shopping

Since 2005, we've helped thousands of people get the perfect domain name

M
N
D
S
V
See more testimonials

Our promise to you

30-day money back guarantee

HugeDomains provides a 100% satisfaction guarantee on every domain name that we sell through our website. If you buy a domain and are unhappy with it, we will accept the return within 30 days and issue a full refund – no questions asked.

Quick delivery of the domain

In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Safe and secure shopping

Your online safety and security is our top priority. We understand the importance of protecting your personal information.


We protect your information through SSL encryption technology, providing the safest, most secure shopping experience possible. Additionally, you may checkout with PayPal or Escrow.com.

Yes, you can transfer your domain to any registrar or hosting company once you have purchased it. Since domain transfers are a manual process, it can take up to 5 days to transfer the domain.

 

Domains purchased with payment plans are not eligible to transfer until all payments have been made. Please remember that our 30-day money back guarantee is void once a domain has been transferred.

 

For transfer instructions to GoDaddy, please click here.

Once you purchase the domain we will push it into an account for you at our registrar, NameBright.com, we will then send you an email with your NameBright username and password. In most cases access to the domain will be available within one to two hours of purchase, however access to domains purchased after business hours will be available within the next business day.

Nothing else is included with the purchase of the domain name. Our registrar NameBright.com does offer email packages for a yearly fee, however you will need to find hosting and web design services on your own.

Yes we offer payment plans for up to 12 months. See details.

If you wish the domain ownership information to be private, add WhoIs Privacy Protection to your domain. This hides your personal information from the general public.

 

To add privacy protection to your domain, do so within your registrar account. NameBright offers WhoIs Privacy Protection for free for the first year, and then for a small fee for subsequent years.

 

Whois information is not updated immediately. It typically takes several hours for Whois data to update, and different registrars are faster than others. Usually your Whois information will be fully updated within two days.

Your Web address means everything – watch our video see why

Your Web address means everything
watch our video see why

Other domains you might like

Quick stats

Domain length
8 characters
Keywords
Base domain
VaultPos
TLD extension
.com
VaultPos.com ▸ Buy now ▸ Start Payment Plan
Friends link: 210-060 pdf 70-243 exam 300-101 practice test 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf